Obsługujemy i organizujemy:

F.H.U A.KIERPIEC J.BALA s.c CIESZYN 15.10.2013

ul. Bielska 3a

43-400 Cieszyn

Regulamin Konkursu

Organizatorem konkursu jest F.H.U A.KIERPIEC J.BALA s.c , zwanym dalej Organizatorem.

Konkurs przeznaczony dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy F.H.U.

ZASADY KONKURSU :

1.Konkurs odbywa się na terenie Polski

2.Konkurs trwa od 16.10.br do 15.11.br. Przy punkcie ul. Bielska 3a .43-400 Cieszyn.

3.Uczestnik powinien potwierdzić chęć brania udziału w konkursie wypisując zgłoszenie (Imię, Nazwisko, pesel.)

4.Udział w konkursie polega na zgromadzeniu paragonów (potwierdzające zakup dowolnych dań w Stołówce) na jak największą sumę. Można wliczyć paragony towarzyszących osób.

5.Po zakończeniu konkursu, każdy uczestnik dostanie potwierdzenie na jaka sumę zebrał paragony.

NAGRODY :

Podczas edycji konkursu do wygrania będą nagrody :

 1. 1 miejsce -osoba która zbierze największą sumę paragonów do 15.11.br otrzymuje pełny tygodniowy abonament o wartości 45,00 zł, koszulka 13,00 zł, kubek 7,00 zł

 2. pozostałe 4 miejsca kubek i koszulka z logo firmy (LEŚNA) o wartości 20,00 zł

SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY :

 1. Nagrodę wygra uczestnik, który spełni wszystkie warunki ogólne opisane w niniejszym regulaminie.

WYDANIE NAGRÓG :

1.Imię i Nazwisko zwycięzcy zostanie podane na stronie internetowej organizatora www.lesnastolowka.pl w terminie trzech dni od ukończenia konkursu.

 1. Nagroda zostanie wydana po okazaniu dowodu osobistego.

 2. Wszelkie opłaty społeczno - prawne związane z przebiegiem konkursu obciązają Organizatora.

 3. Nagroda do odebrania w terminie do 30 dni od pojawienia się wyników.

LAUREACI I DANE OSOBOWE :

1.W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, pesel). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych

2.Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie. 2.Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

3.Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

REKLAMACJE :

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

1.Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

2.Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3.Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

2.Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora - SĄD CIESZYN.

KONKURS W LEŚNEJ Z NAGRODAMI !!!

 
Nie ważne, czy wstąpisz tu po pracy, czy też wyskoczysz podczas przerwy obiadowej, jeśli choć raz zostaniesz gościem Leśnej Stołówki, powrócisz tu na pewno. Teraz dodatkowo masz szansę na wygranie jednego z 5 zestawów upominkowych od Leśnej Stołówki (1. miejsce abonament tygodniowy na obiady w stołówce,koszulka i kubek; pozostałe 4 miejsca: zestawy kubek i koszulka). Wygra ta osoba, która do 15 listopada zgromadzi paragony (potwierdzające zakup dowolnych dań w Stołówce) na jak największą sumę. Można wliczyć paragony towarzyszących osób – jeśli przyprowadzisz znajomych, masz większą szansę na wygraną!
ZAPRASZAMY !!

 

 

>>Regulamin konkursu<<

Dania jarskie

 

Cennik

 

Cały obiad 11,00 zł
Drugie danie 9,00 zł
Zupa 4,00 zł
Obiad w abonamencie 9,00 zł
Drugie danie w abonamencie 8,00 zł
Obiad abonamentowy dla uczniów/studentów* 8,50 zł
Drugie danie w abonamencie dla uczniów/studentów* 7,50 zł
Danie dnia 15,00 zł
Danie familijne (2-3 os.) 30,00 zł

Do obiadów doliczamy cene opakowań:

0,50 zł opakowanie na zupę

1,00 zł opakowanie na drugie danie.

 

*za okazaniem legitymacji szkolnej/studenckiej.

O Nas

 

Zapraszamy do naszej Leśnej Stołówki na smaczną domową kuchnię opartą o świeże lokalne produkty i sezonowe warzywa. Naszą specjalnością są dania kuchni polskiej łączące tradycję z nowoczesnością. W menu znajdą Państwo również ciekawe propozycje z różnych zakątków świata. Dbamy o smak serwowanych potraw i ich estetyczne podanie. Codziennie polecamy dwudaniowy obiad oraz bogaty wybór "dań dnia". W cenę obiadu wliczony jest owocowy kompot.
Wnętrze naszej stołówki zostało odnowione , urządzone jest w przytulnym stylu i gościć może 40 osób. Zapewniamy profesjonalną obsługę imprez rodzinnych (urodziny, imieniny, wesela, chrzciny, komunie) oraz imprez firmowych. Ponadto oferujemy catering. Służymy naszym doświadczeniem i pomocą.

Zapraszamy na smakowite i zdrowe obiady domowe oraz przemiłą obsługę!

 • 43-400 Cieszyn
 • ul. Bielska 3a

(budynek weterynarii)

 • tel.: 33 852 02 80
 • tel.: 504 969 115
 • email: biuro@lesnastolowka.pl

godziny otwarcia:

 • pon.- pt. 9-17
 • sob. 9-15
 • nd. 9-15